Vem får jobbet gjort?

För ett tag sedan läste vi en artikel om ledarskap och företagsutveckling. Min kollega och jag diskuterade sinsemellan om just detta vid ett senare tillfälle. Vilka egenskaper behöver en bra ledare för att leda men samtidigt också kunna förstå och förbättra sin verksamhet? 
Vidare ledde diskussionen till frågan:
"Vem anställer vi när det väl kommer till kritan och vilka kriterier måste vi ställa?"

Vi var överens om det fundamentala, ändå hade vi olika synpunkter i detaljfrågor. Alla frågor, tankar och funderingar resulterade till just detta blogginlägg.

Som ledare eller chef kan det ibland vara svårt att redan veta vid anställningsintervjun om den hen säger sig vara i Cv och personligbrev. Oavsett vilken bransch ett företag är verksam inom behövs all typ av kunskap, erfarenhet och människor för företagets långsiktiga överlevnad. Och där var vi överens.
Frågan återstår fortfarande. Vem anställer du för att nå långsiktiga mål? Den nyexaminerade, rutinerade, orutinerade, den arbetslösa, målmedvetna eller den ambitiösa? Det går lätt att säga att listan är oändlig lång och företagets önskade kriterier eller meriter mycket längre.

Efter diskussionen var vi även överens om att målet för de allra flesta företag är att producera eftertraktade hållbara varor och tjänster som ger lönsamhet. Men också vara en uppskattad arbetsplats för både anställda, kunder och helst göra lite samhällsnytta. Då spelar faktorer som man, kvinna, svensk, utrikesfödd, handikappad, religion eller sexuell läggning inte någon större roll. Om kunskap eller erfarenhet är det som efterfrågas borde det också vara fokuset vid rekrytering och intervju.

Självklart vill alla chefer ställa upp med sina bästa arbetare inför varje uppdragstillfälle för att vinna upphandlingar eller kontrakt.
Att medvetet utesluta halva laget eller en individ på grund av yttre faktorer vore detsamma som att medvetet vilja förlora jobbet. 

Eller… Vi får fortsätta diskussionen en annan gång, men du komma med dina input och synpunkter!

* Bild från https://www.jobsol.com.mx/blog/