Lär dig av motgångarna

Många kan säkert konstanterna att 2020 inte kommer vara minnesvärd. Världen har sett hur en pandemi kan förstöra företagsekonomier och inte minst sätta företag i konkurs. Jag hoppas liksom många andra stor som småföretagare att ekonomin successivt kommer igång igen.


Det har varit relativt stelt här på B Composits blogg samt på övriga sociala medier. Faktum är, tiden har inte funnits och därmed har andra prioriteringar gjorts. Under förgående år har fokus lagts på utveckling av nya tjänster inom framförallt utbildning. Målsättningen är att lansera dessa tjänster under första kvartalet. 


När oberäkneliga situationer uppkommer är det minst lika viktigt att tänka om samt anpassa sig. Ett tips är att se möjligheter samt välkomna nya idéer för att ställa om i verksamheten.
Läs vidare i blogginlägget  Annorlunda och kreativa sätt att använda verktyget 

Vi vill tacka alla som fortsätter besöka oss samt läser våra blogginlägg.  

Sist men inte minst - Ha ett framgångsrikt räkenskapsår år 2021! 


Bild lånad från Getty Images