När du ändå kommer förlorat kunden och uppdraget

Det finns en fråga som med jämna mellanrum dyker upp. Vi kanske är inte ensamma om detta. En fråga som är ganska viktigt och är utgångspunkten för att kunna vara eller fortsätta driva sin verksamhet. Du kanske redan kan gissa dig till svaret. Om inte, handlar frågan om ekonomi, pengar och vinst. Vi påstår inte att pengar och vinst är katalysatorn som får folk att vilja starta företag eller att vilja bli entreprenörer.

Oavsett grunderna märker dem flesta som driver eller har haft företag att vinst och omsättning är avgörande. Främst för att få verksamheten att gå runt men också för att kunna anställa sig själv och andra. 

Detta leder till att företagare och entreprenörer av olika former måste ta betalt för tjänster, varor eller produkter. Oftast är detta väl-kalkylerat, och ju större verksamhet desto svårare blir det. I sin tur leder det till frågan vi ibland måste diskutera och förhandla med kunder och uppdragsgivare;  Att sätta pris på varor och tjänster är aldrig helt enkelt, framförallt när det styrs av faktorer och inte minst av konkurrenskraften. Tyvärr går det inte generalisera och sätta standardpris för allt och alla tjänster. Följande tips och rekommendationer är riktad till mindre företag och inte minst nyföretagare som kan brottas med frågor rörande ämnet. 

Baserad på våra egna erfarenheter och tips från andra inom branschen;
•    Sätt minimumgräns som täcker alla dina fasta kostnader för arbetet.
•    Är det en kund/uppdrag du i framtiden vill fortsätta jobba med? Om ja, sätt ett lägre pris
•    Sätt ett pris för vad arbetet är värt snarare än att jämföra dig med konkurrenterna.
•    Sätt aldrig ett lågt pris bara för att få jobbet/uppdraget. Kunden kan sänka din trovärdighet samt kvalitén på arbetet om priset är låg.
•    Förhandla utifrån kvalitén/rekommendationer från tidigare jobb. Använd enbart argument som har med jobbet att göra.
•   Dumförklara aldrig kunden och håll dig professionellt, det kan hända att kunden inte kan din bransch eller hur utförande av jobbet kommer göras och därmed inte vetta vad den exakt vill. Vid dessa lägen förhandlar du utifrån tidigare referenser och resultat.
•    Gör en bra affär baserad på dina kompetenser inom din bransch. Jämföra dig inte med dina konkurrenter allt för mycket när du förhandlar, istället ge konkreta exempel på vilka resultat du uppnått.

Summa summarum. Det skrivs sällan om just detta, men vi tycker ändå att det är värt att poängtera och ta upp. Om ditt företag inte kan leverera vad kunden efterfrågar i tid och med kvalité kan det vara värt att ibland rekommendera någon annan. Även om du förlorar kunden och uppdraget sätter du ändå kunden främst, något många ändå uppskattar. 

Av egna erfarenheter vet vi att det är just dessa kunder eller uppdragsgivare som är oftast återkommer längre fram.
En nöjd kund är oftast en återkommande kund! 


*Bild från https://www.inman.com/